Posts tagged อัตราการคายประจุ


discharge-rate-cover
news & knowledge

อัตราการคายประจุ หรือ ซีเรท

อัตราการคายประจุหรืออัตราการดิสชาร์จ หรือที่เรียกว่า ซีเรท ของ แบตเตอรี่ ตะกั่วกรด ไม่ควรเกิน 0.2 C หรือ 20% ของความจุ ถ้าอัตราการดิสชาร์จมากขึ้นประสิทธิภาพของมันจะลดลง

Read more 0 Comments