บริษัท บี.บี. แบตเตอรี่ (เอเชีย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตั้ง อยู่เลขที่ 66 ชั้น 2, ซอยรามอินทรา 99 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ “BB Battery” ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีนตอนใต้

นอกเหนือจากกิจการซื้อขาย จะมีงานขนส่ง ติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าแบตเตอรี่ ตามข้อกำหนดในวัตถุประสงค์ และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงงานการผลิต  บี.บี. แบตเตอรี่ มีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนโดยมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้

• 1992 Foundation in Raoping
• 1995 First Shipment
• 1999 Shi i pp ng Battery number over 6 Millions
• 2002 Shipping Battery number over 10 Millions
• 2006 Shipping Shipping Battery Battery number over 15 Millions Millions
Established Site II in Changsha
• 2007 Awarded of Best Supplier from APC
A dd war e of Best S li upp er from D l e ta
• 2008 Awarded of Premier Supplier from EATON
Production in Changsha
• 2009 Maintain Awarded of Premier Supplier from EATON
• 2010 Create new Categories, Gel and Traction

ในปัจจุบันโรงงานผลิต แบตเตอรี่มี 2 โรงงานอยู่สองแห่งได้แก่

 • โรงในเมืองเมือง Shantou อยู่ในมณทล Guangdong โดยมีกำลังการผลิต 1.2 ล้าน KVAh ต่อ ปี
 • โรงในเมืองเมือง Changsha มณทล Hunan มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 8 แสน KVAh ต่อ ปี

geographic-location

Renowned Accounts
Renowned-Accounts

Telecom reference

telecom-reference

 

 

Strength of B.B. Battery Asia

Raw Material from World-class Supplier.

 • Lead from Australia & China
 • AGM Separator from China
 • ABS from Taiwan
 • Epoxy from Japan, Taiwan, China
 • Diluted Acid from China
 • Valve, Oring and terminal from Taiwan & China

Qualified QC/QA Monitoring System

 • Top to top 24 inspection points

Solid Fundamental Management Team

 • Average over 5 years Management Experience

Maintenance of Reliable R&D Power

 • over 30 Skillful R&D Employees

Continual and Sufficient Investment on Equipments