ผลิตภัณท์ BB Battery สามารถนำไปใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

  • Reserve Power – การเก็บพลังงานสำรองในรูปแบบของ UPS, งานด้านระบบความปลอยภัย (Security), งานด้านการสื่อสาร (Teleco), medical lab, IT data center เป็นต้น
  • Motive Power – ใช้ในรถยกไฟฟ้า (Traction), เครื่องจักรต่าง , งานระบบในสนามบิน (airport ground), พาหนะระบบไฟฟ้า (electric vehicles)
  • Energy storage – ระบบการจัดเก็บพลังงาน ในโรงไฟฟ้า , พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar system) , พลังงานระบบกังหันไฟฟ้า (Wind turbine)
  • Starting Power – ใช้ในระบบ เพลาข้อเหวี่ยง ของเครื่องยนต์

Transaction Battery

traction-battery

VRLA Battery

bc-series

 

BC Series  for General Use

bp-series

BP Series  For General Use


eb-series

EB Series     For Mobility Use


ftb-series
FTB Series
   For Telecomm Use


msb-series
MSB Series  For Telecomm Use


hr-series
HR Series
 For High Rate Use


RT Series  For Recess Terminal Use


bpl-series
BPL Series  For Long Life Standby Use


MPL Series    For High Rate, Long Life Standby Use

ep-series
EP Series  For High Cycle Use


EVP Series  For High Power, High Cycle Use


บริการของเรา (BB Battery Asia Service)

Battery handling/installation
ทางเรามีทีมงานที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในการขนยก และติดตั้งแบตเตอรี่

Capacity Test
บริการการตรวจสอบคุณภาพ แบตเตอรี่
ทำการทดสอบเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ สามารถทำงานตรงตามข้อกำหนด

Battery charging/discharging
บริการ ชาร์จ(charge), คายประจุ (discharge)
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้โดยไม่ถูกใช้งาน เป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาแบตเตอรี่เสื่อม และไม่สามารถเก็บประจุ ได้ดีเหมือนเดิม ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต แบตเตอรี่จะต้องถูกนำมาชาร์จตามระยะเวลาที่เหมาะสม

Facility & Equipment

facility-and-equipment
BB Asia มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน ที่ใช้สำหรับประกอบ ติดตั้ง และ ทดสอบแบตเตอรี่ ได้แก่

  • CTE 380V/100A charger / discharger
  • PowerOne 48V system, Mobile charger
  • Hyoki Hi-Tester , Fluke multimeter